Друк

Консультації з питань внутрішнього контролю

 

Безліч компаній у всьому світі страждає від неефективного використання різного роду ресурчів- людських, фінансових, матеріальних, від нестачі необхідної для прийняття правильних рішень інформації, ненавмисного і навмисного спотворення звітності, прямого шахрайства з боку персоналу і керуючих.Подібних проблем можна уникнути шляхом створення всередині самих компаній ефективної системи внутрішнього контролю.

 

Будь-яка діяльність в організації відбувається в рамках двох систем. Одна - це операційна(організаційна) система, побудована для досягнення заданих цілей.Інша система - це система контролю, що пронизує операційну систему.Вона складається, в загальному вигляді, з політики, процедур, правил, інструкцій, бюджетів, системи обліку і звітності. Внутрішній контроль є процес, спрямований на досягнення цілей компанії, і є результатом дій керівництва з планування, організації, моніторингу діяльності компанії в цілому і її окремих підрозділів.

 

Цілями організації системи внутрішнього контролюна підприємстві є:

 

1)здійснення впорядкованої і ефективної діяльності під приємства;

2) забезпечення дотримання політики керівництва кожним працівником підприємства;

3) забезпечення збереження майна підприємства.

 

Наша компанія може запропонувати наступні види консультування:

 

  1. Консультації з питань організації документообігу;
  2. Консультації з питань організації управлінського обліку;
  3. Розробку методичних документів з організації бухгалтерського обліку;
  4. Розробка документації по організації системи внутрішнього контролю
  5. Розробка внутрішніх організаційно - розпорядчих документів
  6. Розробка схеми організаційної структури та взаємодії відділів і служб
  7. Рекомендації щодо складання форм внутрішньої звітності окремих підрозділів
  8. Розробка посадових інструкцій працівників
  9. Розробка положень про відділи, служби, підрозділах, філій

 

Робота з нашими спеціалістами дозволить уникнути Вам  проблем у питанях організації управлінського обліку, організаційної структури та внутрішнього контролю для створення або подальшого вдосконалення та ефективності роботи підприємства.

Частные мастера Винтовые лестницы на второй этаж

Полное описание первых признаков и выраженных симптомов при гепатите В здесь

Дренажная система водоотвода вокруг фундамента - stroidom-shop.ru

Правильное создание сайтов в Киеве https://atempl.com/r/