Copyright 2022 - Hi

Бухгалтерський аутсорсинг

 

Сьогодні в галузі сільського господарства одним із головних важелів підвищення ефективності діяльності підприємства є аутсорсинг бухгалтерських послуг. В класичному варіанті аутсорсинг передбачає передачу відповідних бізнес процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у відповідній галузі.

Потреба в аутсорсингових (бухгалтерських) послугах викликана необхідністю власників або директорів сільськогосподарських підприємств мати можливість отримання достовірної фінансової інформації від сторонньої особи, яка не є «зацікавленою» стороною. На сьогодні в  регіональних сільськогосподарських підприємствах  існує велика потреба в кваліфікованих молодих спеціалістах з ведення бухгалтерського обліку. Зміни у технологічних процесах виробництва, модернізація виробництва, зміни законодавчої бази,  зумовлюють  швидке реагування і настройку бухгалтерських програм , що, на жаль, в силу невідповідності кваліфікації бухгалтерської служби не завжди можливо вчасно, а іноді і зовсім неможливо без компетентної сторонньої допомоги.

 

Компанія «ТНХ-КОНСАЛТИНГ» пропонує Вам наступні види аутсорсингових послуг:

 

 1. При переході підприємства зі старих форм або програм ведення бухгалтерського обліку на новий програмний продукт 1С Бухгалтерія Сільське господарство:
   • Перенесення залишків на звітну дату;
   • Налаштування регістрів обліку;
   • Налаштування статей витрат під Вашу господарську діяльність;
   • Введення всіх інших документів, на вимогу Замовника проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, земельного банку та ВРХ (зі шлейфом)  для достовірного формування Балансу на звітну дату.
 1. Обробка первинних документів згідно з затвердженими формами бухгалтерського обліку;
 2. Нарахування податків і зборів передбачених чинним законодавством;
 3. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;
 4. Проведення інвентаризації основних засобів;
 5. Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
 6. Проведення інвентаризації земельного банку підприємства;
 7. Ведення усіх ділянок бухгалтерського обліку в програмі 1С Бухгалтерія;
 8. Відновлення бухгалтерського та податкового обліку;
 9. Аналіз відповідності проведення первинних документів на предмет шахрайства;
 10. Аналіз відповідності списання матеріальних цінностей затвердженим лімітам і нормам встановленим по підприємству;
 11. Інші послуги на вимогу власника або керівника, що стосуються ведення господарської діяльності Вашого підприємства. 

Ми знайдемо можливість допомогти Вам не витрачати сили та кошти на забезпечення ведення бухгалтерії, а спрямувати їх на розширення бізнесу та нових проектів!  

Частные мастера Винтовые лестницы на второй этаж

Полное описание первых признаков и выраженных симптомов при гепатите В здесь

Дренажная система водоотвода вокруг фундамента - stroidom-shop.ru

Правильное создание сайтов в Киеве https://atempl.com/r/